Ψυχομετρικά
τεστ

Η εταιρεία έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει την ψυχομετρική σειρά Ariston. Αποτελείται από ψυχομετρικά ερωτηματολόγια που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογία Έμπειρων Συστημάτων, τα οποία έχουν παρουσιαστεί σε Διεθνή Συνέδρια. Είναι τα μόνα τεστ παγκοσμίως που επεκτείνουν τη θεωρία του John Holland, ποσοτικοποιώντας 14 επιπλέον υποτύπους για καθένα από τους 6 τύπους του Holland. Είναι τα μόνα τεστ στην Ελλάδα που αξιολογήθηκαν και σχολιάστηκαν από τον ίδιο τον Jοhn Holland ως εξής: «Ariston is the best application of my theory I have seen so far».

ariston-psychometric-tests.svg

Τα εξειδικευμένα ψυχομετρικά τεστ χρησιμοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένους συμβούλους, κυρίως ψυχολόγους, με σκοπό να προσανατολιστεί ορθώς το εξεταζόμενο άτομο ως προς την προσωπικότητα, τις ικανότητες και τις δεξιότητες του, την ειδικότητα που, αφενός ταιριάζει στην προσωπικότητά του, αφετέρου συμφωνεί με τα ενδιαφέροντά του. Τα τεστ αυτά αξιοποιούν γνώση που πηγάζει από διεπιστημονική έρευνα στους τομείς της πληροφορικής, της στατιστικής και της ψυχολογίας.

Τα πακέτα είναι δοκιμασμένα, σταθμισμένα και ευρέως διαθέσιμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Καλάθι αγορών
ΕΣΠΑ
Scroll to Top